Про асоціацію

Прагнемо налагодити зворотній зв'язок між випускниками університету, висококваліфікованими фахівцями, студенством та об'єднати енергію молодості із зрілою мудрістю задля формування свідомої спільноти

АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ ПНУ – створена з ініціативи окремих працівників за підтримки Вченої ради університету.

Мета діяльності – сприяти розбудові корпоративної культури, брендингу та маркетингу Університету, як класичної європейської освітньої та наукової інституції, шляхом об’єднання  та консолідації випускників різних поколінь. Залучення випускників задля формування передумов комунікації, збереження традицій та духовних цінностей університету, об’єднання його аудиторій в єдину, солідарну спільноту.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

  • налагодження зв’язку між випускниками, студентами, науково-педагогічним колективом університету;
  • організація та проведення зустрічей;
  • підтримка громадських і наукових проектів та ініціатив студентів;
  • проведення лекцій, семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів та інших наукових заходів за участі випускників факультету;
  • зміцнення партнерських стосунків між членами Асоціації;
  • залучення участі членів Асоціації в освітніх програмах;
  • допомога у стажуванні та працевлаштуванні.

Серед цілей Асоціації:

  • Підвищення престижу університету як провідного навчального закладу світового рівня.
  • Встановлення постійного дієвого зв’язку з випускниками університету, в тому числі з тими, що живуть і працюють за кордоном.
  • Проведення постійного моніторингу можливостей залучення талановитої молоді з числа випускників шкіл для навчання в університеті, а також сприяння у їх працевлаштуванні після отримання вищої освіти.

 

 

“Впевнена, що діяльність Асоціації започаткує важливий етап розвитку університету, а спільні зусилля випускників різних поколінь, використання їх значного потенціалу, сприятимуть зростанню його престижу та перетворенню на вищий заклад освіти європейського рівня.

Звертаючись до вас, дорогі випускники, незалежно від географії вашого перебування, посад, кар’єрного росту – залишайтеся небайдужими до свят, проблем, здобутків рідної альма матер. Дуже сподіваюся, що сучасні комунікаційні засоби дозволять нам розвинути базу даних випускників і забезпечать їх постійний зв’язок з    університетом.”

Докторка економічних наук, професорка, 
перший проректор
Валентина Якубів

 

“Покликана творити осередок випускників різних років у партнерську мережу згуртованих спільною ідентичністю і цінностями особистостей, інституцій та організацій, задля формування гармонійно розвиненого студента з національною самовідданістю, з високою фаховою підготовкою, широким світоглядом, розвинутим інтелектом й належним рівнем культури!

Запрошуємо усіх, хто пам’ятає і цінує роки, проведені в стінах рідної альма матер, стати членом Асоціації випускників Прикарпатського  національного університету!

 

 

Провідний фахівець Навчального-наукового центру                                                        досліджень проєктів та наукової інформації науково-дослідної частини,
проєкт-менеджерка роботи з випускниками ПНУ
Юлія Паска.