Рубрика: порада тижня

Коли прямуєш довгим шляхом, корисно мати вказівники. Кар’єрна подорож – не виключення. Візьміть із собою кілька практичних інструментів.

SWOT-аналіз. Цей інструмент стратегічного планування допомагає і в кар’єрному плануванні. Strengths – це cильні сторони, переваги фахівця. Weaknesses – недоліки, зони розвитку працівника, те, чого не вистачає для подальшого просування. Opportunities – можливості ринку праці. Threats – зовнішні загрози, обмеження на ринку праці, що можуть стати на заваді.

Кар’єрні якорі. Інструмент американського психолога Едгара Шейна, який дозволяє визначити мотиви, що спонукають людей прикладати зусилля для розвитку своєї кар’єри. Згідно з цією концепцією, є вісім кар’єрних якорів: професійна компетентність, менеджмент, незалежність, безпека та стабільність, підприємництво, прагнення приносити користь, виклик, стиль життя. Пройдіть тест Шейна на визначення кар’єрного якоря, щоб свідомо керувати напрямком своєї кар’єри.

Розбір польотів (After Action Review). Цей інструмент запозичений із досвіду армії США і використовується, коли необхідно проаналізувати помилки та зробити висновки з певної «операції» (невдала співбесіда, неуспішні переговори або проект, який ризикує провалитися). Суть проста та передбачає пошук відповідей на чотири питання: що мало відбутися, що сталося насправді, чому фактичні події відрізняються від тих, які були заплановані, чому я можу навчитися. Щирі відповіді на ці питання дозволяють виявити переваги та недоліки, сильні та слабкі ходи в певних обставинах та зробити висновки на майбутнє.

З інтернет-ресурсу  #Business Week